Matemàtiques, Estadística, física i química, ciències naturals i biología

Llengües: català, castellà, anglès, francès i alemany

Història

Filosofia

Aprenentatge i millora de lectoescritpura

Comprensió lectora