Si tot i havent aprovat el curs no has consolidat assignatures
troncals.

Si has acabat l’ESO i vols consolidar les bases i afrontar el
Batxillerat amb seguretat.

Vols fer el Batxillerta Cièntíc/Tecnològic i treballar les bases de
Química/Física.

Competències lingüístiques, llegir amb fluidesa, comprendre ei
intrepretar el que llegeixes, expressió escrita, saber expresar el què has estudiat.

Per a tots els alumnes que necessitem reforçar, recuperar i millorar assignatures

L’estiu és per als estudiants una època de lleure. Convé, però, no deixar de banda les activitats formatives
Pel que fa al treball dels nois i les noies en aquest període, els experts recomanen que: és tan important gaudi de l’estiu com no perdre l’hàbit de treball.

Curos de reforç i recuperació escolar

Totes les assignatures de Primària, ESO, Batxillerat. Deures d’estiu, avaluacions per a recuperar i dossiers. Treballem les bases.

Preparació al batxillerat

Totes les assignatures. Anticipa’t.

Prova d’accés

  • Preparació per a la prova d’accés a Grau Mitja i Superior.

  • Prova d’aptitud personal (PAP)

Matemàtiques, Física i Química

Millora les teves competències en matemàtiques. Comprendre i resoldre problemes.

Cursos intensius d’anglès, francès i alemany

  • Per alumnes de Primària, ESO, Batxillerat, és un bon moment per fer millorar el teu nivell acadèmic.

  • Preparació las exàmens oficials KET, PET, FIRST, ADVANCED …

  • Treballem amb grups de 2 alumnes

Contacta amb nosaltres i informa’t dels packs i cursos intensius amb preus especials!